BMX Bikes / R / Redline / 1985 Redline Prostyler
1985 Redline Prostyler

1985 Redline Prostyler

Teal RL20

Original, unrestored.

  • Freestyle / Flatland
  • Company: Redline
  • Model: Prostyler
  • Wheel Size: 20"
  • Headtube size: 1"