BMX Bikes / H / Huffy / 1984 Huffy Pro Thunder
1984 Huffy Pro Thunder

1984 Huffy Pro Thunder

Submitted by bmxgrimreaper